Quadrets

Proposta d'il.lustració per mobiliari infantil